Ron ống gió

Ron ống gió (Cao Su)

Quy Cách : 18mm x 5mm x 10mm (1 mặt có lớp keo dính )